Općina Kabelsketal

Općina Kabelsketal je smještena u centralnoj njemačkoj metropolitanskoj regiji oko gradova Leipziga i Halle i dio je Saalekreis distrikta u federalnoj državi Saskoj. Kabelsketal je smješten u ruralnoj i nerazvijenoj regiji. Stopa nezaposlenosti je preko 20 posto što dovodi do socijalnih problema, ekonomska i kupovna moć je slaba. To su razlozi zašto se općina od 2007. godine uključila u europske projekte kako bi pridonijela razvoju općine kao dijela Europe. Na taj način želie pojačati osjećaj pripadnosti i ojačati predanost građana zajednici.

Web stranica: www.kabelsketal.de

Vatrogasna postrojba Frederiksborg

Vatrogasna postrojba Frederiksborg pruža zaštitu od požara i spasilačku zaštitu za općine Frederikssund, Halsnaes, Hilleroed, Gribskov, Egedal i Furesoe u centralnom dijelu otoka Zealand u Danskoj. U tih šest općina živi približno 250.000 stanovnika na području od 1058 km ².

Ključne aktivnosti i odgovornosti vatrogasne službe uključuju reagiranje i sprečavanje požara, prometnih nesreća, poplava, požara u lukama, jezerima i potocima, rad s opasnim tvarima i kemijskim incidentima, intervencije prilikom velikih incidenata uključujući teroirističke napade, spašavanje iz vode i pružanje ostalih humanitarnih aktivnosti kao što je spašavanje žrtava u raznim izvanrednim situacijama. Sa četiri dobrovoljne vatrogasne postrojbe koje broje približno 100 dobrovoljnih članova, dobrovoljni vatrogasci su važan čimbenik u vatrogasnoj i spasilačkoj službi. Oni pomažu u nesrećama i vrše opskrbu (npr. svjetla, materijala, dodatnih izolacijskiih aparata), ljudstva itd. Također su obučeni za pružanje prve pomoći.

Web stranica: http://www.fbbr.dk/

Vatrogasna zajednica Grada Zagreba

Vatrogasna zajednica Grada Zagreba osnovana je 1930. na povijesnim temeljima vatrogastva Zagreba (prvo dobrovoljno društvo je osnovano 1867., a profesionalna postrojba 1910.). Danas, Zajednica ujedinjuje 57 dobrovoljnih društava na području grada i Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Zagreba. VZGZ broji 9115 članova, od toga 2538 djece i mladeži, 3682 operativna člana i 2895 pričuvnih članova.

U Zajednici su zaposlene 4 osobe, dok predsjednik, dopredsjednik, zapovjednik i zamijenik zapovjednika obavljaju svoje funkcije na dobrovoljnoj osnovi. Glavna karakteristika VZGZ-a je velik broj visoko obučenih dobrovoljnih vatrogasaca dostupnih da u bilo kojem trenutku pruže podršku profesionalnoj postrojbi.

Kontakt osoba: Siniša Jembrih, sinisa.jembrih@gmail.com

Web stranica: http://www.vzgz.hr/

Dobrovoljna neprofitna organizacija Misso

Dobrovoljna neprofitna organizacija Misso je dobrovoljno vatrogasno društvo na jugu Estonije u ruralnoj općini Misso u okrugu Võru koja graniči sa Rusijom i Latvijom. Društvo je većinom aktivno u okrugu Võru, no prilikom većih intervencija ili događanja djeluje i u susjednim okruzima, a ponekad čak i u Latviji. Najviše pažnje posvećuju prevenciji od požara u njihovom selu, ali naravno i gašenjima požara kao i ostalim vrstama katastrofa.

Društvo broji 22 člana i svi djeluju dobrovoljno bez primanja plaće. S obzirom da su dobrovoljno vatrogasno društvo, upoznati su s pravnim propisima dobrovoljnih vatrogasnih društava u Estoniji kao i organizacijom i financiranjem istih. Usko surađuju s lokalnom vlastima i vladom.

Web stranica: https://www.facebook.com/misso.vabatahtlikud

Organizacija Devetaki Plateau

Organizacija Devetaki Plateau je bugarska neprofitna organizacija osnovana 2008.godine s ciljem poticanja razvoja i poboljšanja kvalitete života te promoviranja regije Devetaki Plateau. Organizacija ujedinjuje ljude koji žive u 10 sela u regiji smještenih u tri općine- Sevlievo, Letnitsa i Lovech. Glavne aktivnosti Devetaki Plateau organizacije su očuvanje i razvoj nacionalnih, ekonomskih i društvenih resursa, usmjeravanje i podučavanje lokalnog stanovništva na što bolje korištenje prirodnih sredstava kako bi regiju učinili privlačnom za turizam, aktivnosti na otvorenom i život na tom području. Članovi organzacije su različitih profila i profesija- poljoprivrednici, kulturne ličnosti, mlade osobe, pripadnici lokalnih vlasti, umirovljenici, nevladine organizacije i tvrtke- ujedinjeni u želji da svojim djelovanjem i radom potpomognu održivi razvoj regije. Općine su partneri organizacije koje potpomažu projekte i inicijative.

Web stranica: www.devetakiplateau.org

INNOVA

Innova Észak-Alföld agencija za regionalni razvoj i inovacije osnovana je s ciljem jačanja regionalnog gospodarstva i potpore inovativnim inicijativama. Posljednjih godina Innova je vrlo aktivna na županijskoj i regionalnoj razini, održavajući veze s interesnim skupinama i povezujući ih sa osobama nacionalnim vlastima koje imaju mogućnost donošenja odluka. Agencija i njezini zaposlenici imaju veliko iskustvo u različitim projektima (INTERREG, FP7, Horizon 2020) i kao partneri i voditelji projekata. INNOVA je aktivna na području inovativnih rješenja i sudjelovanja u FP7 projektima pomoću PCP instrumenata (Smart @ fire, IMAILE). Cilj Smart @fire bio je stvoriti osobnu zaštitnu opremu vatrogasaca pomoću inovativne tehnologije.

Kontakt osoba: Dorisz Tálas – talas.dorisz@innoregio.eu

Web stranica: http://www.innoregio.eu/

Obrazovni institut Wisamar

Wisamar je neprofitni obrazovni institut u Leipzigu koji provodi strukovna i kulturna osposbljavanja te osposobljavanja za odrasle. Wisamar je ovlašten od strane TÜV-a kao pružatelja obrazovanja prema načelima AZAV-a (djelatnosti zapošljavanja Saveznog ureda za zapošljavanje) i Ureda za migracije i izbjeglice kao pružatelja integracijskih tečajeva. Područja djelovanja Wisamar instituta su sljedeća: tržište rada i socijalna integracija, daljnje obrazovanje, EU mobilnost i mobilno savjetovanje i kao projektni ured za različite projekte koje financira EU. Zajedno s partnerima iz regije Leipzig- Halle kao i iz ostalih dijelova Europe posvećeni su zajedničkim europskim aktivnostima u obrazovanju kao i regionalnom razvoju.

Kontakt osoba: Carola Dierich – carola.dierich@wisamar.de

Web stranica: www.wisamar.de