Община Кабелскетал

Община Кабелскетал е разположена централната част на района между градовете Хале и Лайпциг в Германия, и е част от област Заалекрайс във федералната провинция Саксония-Анхалт. Кабелкетал се намира в селски район в неравностойно положение. Безработицата е над 20 %, което води до социални проблеми. Развитието на икономиката и покупателната способност са ниски. Затова община Кабелскетал от 2007 година се ангажира с участие в европейски проекти с цел да се подпомогне развитието на общината като част от Европа. По този начин искаме да подобрим чувството за принадлежност и да укрепим ангажимента на гражданите към нашата общност.

Уебсайт: www.kabelsketal.de

Пожарна и спасителна служба Фредериксборг

Пожарната и спасителна служба Фредериксборг осигурява противопожарни и спасителни услуги на общините Фредериксзунд, Халснес, Хилерод, Грибсков, Егедал и Фурезое в центъра на остров Зееланд в Дания. Шестте общини имат население около 250 000 жители, които обитават територия от 1058 кв. км.

Основните дейности и отговорности на пожарната служба включват предотвратяване и отзоваване в случаи на: пожари, пътни произшествия, наводнения, пожари в пристанища, езера, реки и потоци, разливи на опасни материали и химически аварии, големи произшествия включващи терористични атаки, готовност за ползване на лодки и осигуряване на хуманитарни услуги като спасяване при различни аварийни случаи. Имаме 4 доброволни пожарни центъра с около 100 доброволци, които са по-голямата част от пожарникарите и спасителите. Те помагат при произшествия, където могат да осигуряват осветление, въздохоподаване, материали, храна, помощен персонал и други. Също така могат да предоставят първа медицинска помощ.

Уебсайт: http://www.fbbr.dk/

Протовопожарна служба на град Загреб

Асоциацията на пожарникарите в Загреб е основана през 1930 г. на база историческите основи на пожарната в Загреб (първи доброволен отряд от 1867 г. и професионална пожарна от 1910 г.). Днес Асоциацията има 57 доброволни формирования, разположени на територията на целия град Загреб и Пожарна служба Загреб (професионална). Асоциацията ма 9115 членове, от които 2538 деца и младежи, 3682 оперативни членове и 2895 резервни членове.

В Асоциацията работят 4 човека на редовна заплата, докато президентът, вице-президентът, началникът и заместник началникът са доброволци. Най-важната особеност на Асоциацията е големият брой на добре обучени доброволци, които са на разположение винаги да участват в координация с професионалната пожарна служба.

Контакти: Синиша Йембрих, sinisa.jembrih@gmail.com

Уебсайт: http://www.vzgz.hr/

Организация с нестопанска цел на доброволци Misso

Организацията с нестопанска цел Misso е доброволна пожарна бригада в южна Естония – селска община Мисо и област Вьору. Мисо граничи с Русия и Латвия. Доброволната пожарна бригада е активна основно в област Вьору, но при някои по-големи събития и в съседните области и дори в Латвия. Ние най-вече се занимаваме с противопожарни дейности в нашите села, но разбира се и в случаи на пожари и при справяне с различни бедствия.

Нашата местна пожарна група има 22 членове и всички са доброволци. Никой не получава заплащане. Тъй като организацията с нестопанска цел Мисо е доброволна пожарна бригада, ние сме запознати с правната регулация на доброволните пожарни бригади в Естония, както и с организацията и финансирането им. Ние си сътрудничим с местната администрация и с правителството.

Уебсайт: https://www.facebook.com/misso.vabatahtlikud

Сдружение „Деветашко плато“

Сдружение „Деветашко плато“ е българска нестопанска организация, основана през 2008 г. за подпомагане развитието, подобряване качеството на живот и промоция на района на Деветашкото плато. Сдружението обединява хора, живеещи в 10 села на Деветашкото плато, разположени в 3 общини – Севлиево, Летница и Ловеч. Основните дейности на сдружението имат за цел опазване и развитие на природните, икономическите и социалните ресурси, повишаване капацитета на местните хора за управление на природните дадености и превръщане на Деветашкото плато в атрактивно място за туризъм, отдих на открито, живот и обучение. Членовете на сдружението са хора с различни ангажименти – фермери, културни деятели, млади хора, местни власти, пенсионери, НПО и малки местни бизнеси, обединени и мотивирани да работят за устойчивото развитие на района. Общините са партньори на сдружението, подкрепящи неговите дейности и проекти.

Уебсайт: www.devetakiplateau.org

ИННОВА

Регионална агенция за развитие и иновации ИННОВА е нестопанска организация, създадена с цел да се стимулира регионалната икономика и да се подпомогнат новаторските инициативи. С последните години ИННОВА работи на областно и регионално ниво, в близки връзки с местната общност, изграждайки мост между тях и взимащите решения на национално ниво. Агенцията и нейните служители имат съществен опит с различни програми (Интеррег, Хоризонт 2020 и др.) като партньори и като ръководители на проекти (FP7 ,Smart@fire, IMAILE). Целта на проекта Smart@fire беше създаване на Персонално защитно оборудване за пожарникари чрез използване на иновативна технология. ИННОВА си сътрудничи с експерти от различни области.

Контакти: Дорис Талас – talas.dorisz@innoregio.eu

Уебсайт: http://www.innoregio.eu/

Образователно дружество с нестопанска цел ВИСАМАР

ВИСАМАР е нестопански образователен институт в Лайпциг, работещ за професионално и културно образование и в обучение за възрастни.ВИСАМАР е акредитиран като доставчик на образователни услуги съгласно принципите на AZAV (за нуждите на Агенцията по заетостта) и също от Офиса за миграция и бежанци като доставчик на интеграционни курсове. ВИСАМАР работи в следните области: трудов пазар и социална интеграция, надграждащо обучение, европейска мобилност и консултиране, и като ръководител на различни проекти с финансиране от ЕС. Заедно с партньори от регион Лайпциг-Хале, както и с други партньори от Европа, ние се ангажираме с дейности за образование и регионално развитие.

Контакти: Карола Дирих – carola.dierich@wisamar.de

Уебсайт: www.wisamar.de