Dobrovoljno vatrogastvo za sve

Kako bi se smanjilo vrijeme odgovora u slučaju požara ili drugih nesreća, a time i broj smrtno stradalih ili ozlijeđenih osoba, mnoge europske države ovise o dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama. One su od osobite važnosti u ruralnim područjima, ali nažalost u tim područjima pojavljuje se trend smanjenog interesa za uključivanje u rad dobrovoljnih društava. Cilj “FireVall” projekta stoga je zaustaviti taj trend razmjenom iskustava i praktičnih znanja između dobrovoljnih društava diljem Europe. Razmjena iskustava neće biti fokusirana samo na strategijama uključivanja novih članova već i na organizaciju i financiranje dobrovoljnih postrojbi.

Neke zemlje, poput Njemačke imaju dugu tradciju dobrovoljnog vatrogastva, dok u drugima, kao što je Bugarska, dobrovoljno vatrogastvo dobiva na značenju unazad par godina. Prema tome, partneri mogu puno naučiti jedan od drugog i njihovih iskustava i tako povećati uspješnost i kvalitetu posla kojeg obavljaju. U projekt je uključeno 7 partnera iz 6 zemalja koje imaju veliko iskustvo u obuci dobrovoljnih vatrogasaca, organizaciji i osnivanju dobrovoljnih društava u svojim zemljama. Nositelj projekta, općina Kabelsketal ima 6 dobrovoljnih društava na svojem teritoriju i potporu drugog njemačkog partnera Wisamar. Danski i hrvatski partneri predstavljaju profesionalne vatrogasne postrojbe zajedno s dobrovoljnima, a estonski partner je dobrovoljno vatrogasno društvo. Mađarski i bugarski partneri su organizacije koje podupiru razvoj svojih regija i usko surađuju s lokalnim i regionalnom vlastima i dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama na svojim područjima djelovanja.

Razmjena iskustava će se fokusirati na sljedećim bitnim pitanjima:

  • Kako dobrovoljna društva stječu, motiviraju i zadržavaju (nove)članove?
  • Kakva je percepcija javnosti i važnost dobrovoljnih društava u zemljama partnerima?
  • Kako su pravno regulirani ustroj i djelovanje dobrovoljnih vatrogasnih društava?
  • Kako su organizirana i financirana dobrovoljna vatrogasna društva?
  • Kakav je edukacijski okvir i načini obuke za dobrovoljnog vatrogasca?
Odgovori na postavljena pitanja, kroz razmjenu iskustava i primjere dobre prakse, prikupljat će se na 5 međunarodnih sastanaka. Nakon sastanaka, stečena znanja će kroz seminare i radionice biti predstavljena lokalnim dobrovoljnim postrojbama kako bi se ocijenila njihova upotrebljivost i prilagodljivost u lokalnom kontekstu. S obzirom na povratnu informaciju, ti primjeri dobre prakse će biti sažeti i prevedeni na jezike zemalja partnera te predstavljenii na ovoj web stranici.

Rezultati projekta bit će dostupni za upotrebu i po završetku projekta. Dobrovoljna vatrogasna društva zemalja koje nisu uključene u projekt također se mogu zainteresirati da opišu svoj sistem i iskustva na web stranicu projekta. Osim toga, znanja naučena tijekom projekta mogu biti poticaj za novu suradnju među dobrovoljnim vatrogasnim društvima i sudjelovanje u drugim projektima.