Kabelsketal Omavalitsusüksus

Kabelsketal omavalitsus asub Kesk-Saksa Suurlinna piirkonnas Leipzig ja Halle linnade ümber ning on osa Saksi-Anhalti liidumaal Saalekreisi rajoonist. Kabelsketal asub maa- ja ebasoodsas piirkonnas. Töötuse määr on üle 20 protsendi, millega kaasneb sotsiaalsete probleemide tekkimine. Majandus ja ostujõud on madalad. Seetõttu on Kabelsketal alates 2007. aastast osalenud Euroopa projektides, et aidata kaasa kohaliku omavalitsuse arendamisele Euroopa osana. Sel moel tahame suurendada kuuluvuse tunnet ja tugevdada kodanike pühendumust meie kogukonnale.

Veebileht: www.kabelsketal.de

Frederiksborgi Tuletõrje- ja Päästeteenistus

Frederiksborgi Tuletõrje- ja Päästeteenistus pakub tuletõrje- ja päästeteenistusi omavalitsusüksustes Frederikssund, Halsnaes, Hilleroed, Gribskov, Egedal ja Fureso Taani Madalmaade saare keskosas. Kuues omavalitsusüksuses on umbes 250 000 elanikku, kes elavad 1058 ruutkilomeetril.

Tuletõrjeteenistuse peamised tegevused ja kohustused hõlmavad reageerimist ja ennetamist; tulekahjusid; liiklusõnnetusi; üleujutusi; tulekahjusid sadamates, järvedel, suurematel ja väiksemate ojadel; ohtlikke jäätmeid ja keemilisi vahejuhtumeid; suuri vahejuhtumeid, sealhulgas terrorirünnakuid; laevade valmisolekut ja muude humanitaarteenuste osutamist, näiteks päästesündmustel erinevates hädaolukordades. Nelja vabatahtliku tuletõrjedepooga, kus on ligikaudu 100 vabatahtlikku, on vabatahtlikud suur osa tule- ja päästeteenistusest. Nad abistavad juhtumitel, kus nad saavad varustada valgusega, õhu, materjalide, personali, toiduga jne. Samuti võivad nad anda esmaabi.

Veebileht: http://www.fbbr.dk/

Zagrebi Tuletõrjejaoskond

Zagrebi Tuletõrjeühing loodi 1930. aastal Zagrebis tuleohutuse ajaloolistel alustel (1867. aastal esimene vabatahtlike osakond ja 1910. aastal professionaalne osakond). Tänapäeval ühendab liit 57-t vabatahtlikku üksust kogu linnaosas ja Zagrebi tuletõrjeosakonda (professionaalne osakond). Ühingul on 9115 liiget, neist 2538 last ja noort, 3682 operatiivliiget ja 2895 reservliiget.

Assotsiatsioonis töötab 4 tasustatud töötajat, samas president, asepresident, ülem ja selle asetäitja on vabatahtlikud. Assotsiatsiooni peamine tunnusjoon on suur hulk väljaõppe saanud vabatahtlikke, kes saavad igal ajal tegutseda koos professionaalse tuletõrje osakonnaga.

Kontaktisik: Siniša Jembrih, sinisa.jembrih@gmail.com

Veebileht: http://www.vzgz.hr/

Mittetulundusühing Misso Vabatahtlikud

Mittetulundusühing Misso Vabatahtlikud on vabatahtlik tuletõrje ühing Eesti lõunaosas - Võru maakonnas Misso vallas. Missol on piirid Venemaa ja Lätiga. Vabatahtlik tuletõrjekomando tegutseb peamiselt Võrumaal, kuid mõnel suuremal üritustel ka naabervaldades ja mõnikord ka Lätis. Enamasti tegeleme tulekahjude ennetamisega oma piirkonnas, kuid loomulikult ka tulekahjude ja eri katastroofidega seotud sündmustega.

Meie kohalikus vabatahtlikus tuletõrjebrgaadis on 22 liiget ja kõik on vabatahtlikud. Keegi ei saa palka. Kuna Mittetulundusühing Misso Vabatahtlikud on vabatahtlik komando, teame vabatahtlike tuletõrjujate õiguslikke eeskirju Eestis ning nende korraldamist ja rahastamist. Oleme tihedas koostöös kohaliku omavalitsusega.

Veebileht: https://www.facebook.com/misso.vabatahtlikud

Devetaki Plateau Liit

DEVETAKI PLATEAU ASSOTSIATSIOON on Bulgaaria mittetulunduslik juriidiline isik, mis loodi 2008. aastal, et stimuleerida Devetaki platoo piirkonna arengut, parandada elukvaliteeti ja edendada seda. Organisatsioon ühendab inimesi, kes elavad kümnes külas Devetaki kihelkonnas, mis asuvad kolmes omavalitsusüksuses - Sevlievo, Letnitsa ja Lovech. Devetaki Platoo Ühingu peamised tegevused on suunatud riiklike, majanduslike ja sotsiaalsete ressursside säilitamisele ja arendamisele, suurendades kohalike elanike suutlikkust hallata loodusvarasid ja muuta Plateau atraktiivseks kohaks turistidele, vaba aja veetmiseks, elamiseks ja õppimiseks. Organisatsiooni liikmed on erinevate taustadega ja pärit erinevatest ametitest - talupidajad, kultuuriinimesed, noored, kohalikud ametivõimud, pensionärid, valitsusvälised organisatsioonid ja ettevõtted, kes ühiselt on motiveeritud töötama piirkonna säästva arengu nimel. Omavalitsused on assotsiatsiooni partnerid, toetades selle projekte ja algatusi.

Veebileht: www.devetakiplateau.org

INNOVA

Innova Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. (Innova Észak-Alföld Regionaalarengu ja Innovatsiooniagentuuri mittetulundusühing), mis loodi eesmärgiga edendada piirkondlikku majandust ja toetada uuenduslikke algatusi. Viimastel aastatel on Innova tegutsenud ka maa- ja piirkondlikul tasandil, säilitades tiheda side huviühmadega, luues silla nende ja riiklike otsustajate vahel. Agentuuril ja selle töötajatel on palju kogemusi erinevate konkurssidega (INTERREG, FP7, Horizon 2020) nii partneritena kui ka projektide juhtidena ja WPs/CPs. INNOVA tegutseb uuenduslike hangete valdkonnas ja osaleb seitsmenda raamprogrammi projektides, kasutades PCP-instrumente (Smart@fire, IMAILE). Smart@fire eesmärk oli luua uuendusliku tehnoloogia abil tuletõrjujate isikukaitsevahendid. Lisaks on Innova kontaktis paljudes valdkondades asuvate ekspertidega.

Kontaktisik: Dorisz Tálas – talas.dorisz@innoregio.eu

Veebileht: http://www.innoregio.eu/

Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnützige GmbH

Wisamar on mittetulunduslik õppeasutus Leipzigis, Saksamaal, kes tegutseb kutse-, kultuuri- ja täiskasvanuhariduses. Wisamar on Tehnilise Järelevalve Assotsiatsiooni poolt akrediteeritud haridusvaldkonna pakkujana vastavalt AZAV põhimõttele (föderaalse tööhõiveameti tööhõivele suunatud tegevused) ning samuti Migratsiooni ja Põgenike Büroo poolt kui integratsioonikursuse pakkuja. Wisamar töötab järgmistes valdkondades: tööturg ja sotsiaalne integratsioon, täiendõpe, EL-i liikuvus- ja liikuvusnõustamisteenused ning erinevate EL-i rahastatavate projektide projektikabinet. Koos Leipzigi Halle piirkonna partneritega ja kogu Euroopaga oleme pühendunud hariduse ja regionaalse arengu ühistele Euroopa tegevustele.

Kontaktisik: Carola Dierich – carola.dierich@wisamar.de

Veebileht: www.wisamar.de