Kabelsketal Kommune

Kabelsketal Kommune er beliggende i Central German Metropolitan regionen mellem byerne Leipzig og Halle og er en del af Saalekreis distriktet i delstaten Saxony-Anhalt. Kabelsketal er beliggende i en landlig og dårligt stillet region. Arbejdsløsheden ligger på over 20 procent, hvilket medfører sociale problemer. Økonomien og købekraften er lav. Det er derfor, at Kabelsketal har været involveret i Europæiske projekter siden 2007, for at bidrage til udviklingen af kommunen som en del af Europa. På den måde vil vi øge tilhørsfølelsen og styrke borgernes engagement i vores samfund.

Hjemmeside: www.kabelsketal.de

Frederiksborg Brand & Redning

Frederiksborg Brand & Redning leverer brand- og redningsydelser til Frederikssund, Halsnæs, Hillerød, Gribskov, Egedal og Furesø kommuner beliggende på midten af Sjælland i Danmark. De seks kommuner dækker et areal af 1058 km2 og er hjemsted for ca. 250.000 indbyggere.

De centrale aktiviteter og ansvarsområder for beredskabet inkluderer indsats til og forebyggelse af; brand, trafikulykker, oversvømmelse, brande i havne, søer, åer og mindre vandløb, farligt materiale og kemiske hændelser, større hændelser inklusiv terroristangreb, bådberedskab og ydelse af andre humanitære tjenester såsom redning af tilskadekomne fra en række nødsituationer. Med 4 frivillige brandstationer med ca. 100 frivillige, er de frivillige en stor del af beredskabet. De assisterer til indsatser, hvor de kan levere lys, luft, materiel, personel, mad osv. De kan også levere assistance med førstehjælp.

Hjemmeside: http://www.fbbr.dk/

Vatrogasna zajednica Grada Zagreba

Zagreb Brandvæsens Forening blev etableret i 1930 på den historiske grundlæggelse af brandbekæmpelse i Zagreb (første frivillige afdeling i 1867 og professionel afdeling i 1910). I dag forener foreningen 57 frivillige afdelinger spredt ud over byområdet og Zagreb Brandvæsen (professionel afdeling). Foreningen har 9115 medlemmer, hvoraf 2538 er børn og unge, 3682 operationelle medlemmer og 2895 medlemmer i reserven.

I foreningen arbejder 4 lønnede personale, mens formand, viceformand, kommandør og næstkommanderende er frivillige. Det der karakteriserer foreningen, er det store antal af højt uddannede frivillige, som er tilgængelige på ethvert tidspunkt til at respondere i samarbejde med det professionelle brandvæsen.

Kontaktperson: Siniša Jembrih, sinisa.jembrih@gmail.com

Hjemmeside: http://www.vzgz.hr/

Mittetulundusühing Misso vabatahtlikud

Mittetulundusühing Misso vabatahtlikud er et frivilligt brandvæsen i det sydlige Estland – Misso som er en landlig kommune i Võru amtet. Misso grænser op til Rusland og Letland. Det frivillige brandvæsen er primært aktivt i Võru amtet, men ved nogle større hændelser også i naboamterne og nogen gange endda i Letland. For det meste håndterer vi brandforebyggelse i vores egen by, men selvfølgelig også brande og håndtering af forskellige hændelser.

I vores lokale frivillige brandvæsen har vi 22 medlemmer, og de er alle frivillige. Ingen er lønnet. Da Mittetulundusühing Misso vabatahtlikud er et frivilligt brandvæsen, er vi bekendte med de lovmæssige bestemmelser for frivillige brandvæsener i Estland, samt organiseringen og finansieringen af dem. Vi arbejder tæt sammen med den lokale administration og regeringen.

Hjemmeside: https://www.facebook.com/misso.vabatahtlikud

Devetaki Plateau Association

DEVETAKI PLATEAU ASSOCIATION er en NGO, som blev etableret i 2008 for at stimulere udviklingen, forbedre livskvaliteten og promovere Devetaki Plateau regionen. Organisationen forener borgerne i de ti byer på Devetaki Plateau beliggende i 3 kommuner – Sevlievo, Letnitsa og Lovech. De primære aktiviteter for Devetaki Plateau Association er målrettet bevarelse og udvikling af de naturlige, økonomiske og sociale ressourcer, øge kapaciteten hos lokale borgere til at håndtere naturlige aktiver og gøre Plateauet et attraktivt sted for turister, friluftsliv, liv og læring. Organisationens medlemmer har forskellige baggrunde og beskæftigelser – landmænd, kulturelle personer, unge mennesker, lokale myndigheder, pensionerede personer, NGO’er og virksomheder, forenet og motiveret til at arbejde for den bæredygtige udvikling af regionen. Kommunerne er partnere med Devetaki Plateau Association og støtter dets projekter og initiativer.

Hjemmeside: www.devetakiplateau.org

INNOVA

Innova Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. (Innova Észak-Alföld Regional Udvikling og Innovation Bureau NGO Ltd.) blev etableret med det formål at øge den regionale økonomi og støtte innovative initiativer. Inden for de sidste år har Innova været aktive på amts- og regionalt niveau, samt opretholdt tæt forbindelse med interessenter og bygget bro mellem dem og de nationale beslutningstagere. Bureauet og dets ansatte har betydelig erfaring med forskellige calls (INTERREG, FP7, Horizon 2020) både som partnere og som ledere af projekter og af WPs/CPs. INNOVA er aktive på området med innovative anskaffelser og deltagelse i FP7 projekter ved brug af PCP redskaber (Smart@fire, IMAILE). Formålet med Smart@fire var at udvikle et Personligt Beskyttelsesudstyr til brandfolk ved brug af innovativ teknologi. Desuden er Innova i kontakt med eksperter inden for mange områder.

Kontaktperson: Dorisz Tálas – talas.dorisz@innoregio.eu

Hjemmeside: http://www.innoregio.eu/

Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnützige GmbH

Wisamar er en almennyttig uddannelsesinstitution i Leipzig, Tyskland, inden for erhvervsfaglig, kulturel og voksenuddannelse. Wisamar er akkrediteret af TÜV som uddannelsesudbyder ifølge AZAV principper (beskæftigelsesaktiviteter for det Føderale Arbejdsformidlingskontor) og også af Kontoret for Migration og Flygtninge som Udbyder af Integrationskursus. Wisamar arbejder inden for de følgende områder: Arbejdsmarkedet og social integration, videreuddannelse, EU-mobilitet og Mobilitetsrådgivning og som Projektkontor for forskellige EU-støttet projekter. Sammen med partnere fra Leipzig-Halle regionen, såvel som fra hele Europa, er vi forpligtet til fælles europæiske aktiviteter inden for uddannelse, samt regional udvikling.

Kontaktperson: Carola Dierich – carola.dierich@wisamar.de

Hjemmeside: www.wisamar.de