Kabelsketal Önkormányzata

Kabelsketal község a Közép-német agglomeráció területén fekszik közel Lipcse és Halle városához. Kabelsketal a Saalekreis járáson belül helyezkedik el Szász-Anhalt Szövetségi Államban. A település vidéki és hátrányos helyzetű területen fekszik, a munkanélküliség 20% feletti, amely szociális problémákat okoz. A gazdasági teljesítmény és a vásárlóerő átlag alatti, ez az oka annak, hogy Kabelsketal 2007 óta több Európai uniós projektben is részt vett annak érdekében, hogy az önkormányzat erősítse szerepét Európán belül. Továbbá az önkormányzat képviselői szerették volna erősíteni az Európához tartozás érzését, és a közösség összetartó erejét növelni.

Honlap: www.kabelsketal.de

Frederiksborg Tűzvédelmi és Mentőszolgálat

A Frederiksborg Tűzvédelmi és Mentőszolgálat a dániai Zealand sziget közepén helyezkedik el, és tűzvédelmi és mentőszolgáltatásokat kínál a következő önkormányzatoknak: Frederikssund, Halsnaes, Hilleroed, Gribskov, Egedal, Furesoe. A hat önkormányzat lakossága összesen 250 000 fő, akik összesen 1058 km2 területen élnek.

A tűzvédelmi szolgáltatásokon belül a legfontosabb feladatok a tüzek megelőzése, közúti balesetek, áradások, kikötőkben előforduló tűzesetek, veszélyes anyagokkal kapcsolatos és ipari balesetek, terrortámadások során segítségnyújtás, készenléti hajók fenntartása, illetve egyéb humanitárius szolgáltatások (vészhelyzetek esetén rendelkezésre állás különböző speciális forgatókönyvek alapján). A tűzvédelmi és mentőszolgáltatások jelentős részét önkéntesek látják el összesen 4 önkéntes tűzoltó állomáson kb. 100 önkéntes tűzoltóval. Baleseteknél segítenek (légzés biztosítása, látási viszonyok segítése, személyi állomány kirendelése, eszközök és étel biztosítása). Balesetek esetén elsősegélyt is nyújtanak.

Honlap: http://www.fbbr.dk/

Vatrogasna zajednica Grada Zagreba

A Zágrábi Tűzoltó Egyesületet 1930-ban alapították, de Zágrábban a tűzoltóknak nagy hagyománya van (az első önkéntes egység 1867-ben jött létre, míg az első hivatásos egység 1910-ben). Jelenleg az egyesület 57, a város területén elhelyezkedő önkéntes egységet és a zágrábi hivatalos tűzoltó egységet foglalja magában. Az Egyesületnek 9115 tagja van, melyből 2538 gyermek és fiatal, 3682 operatív tag és 2895 tartalékos.

Az Egyesületben 4 fizetett munkaerő dolgozik, az elnök, az alelnök, a parancsnok és a parancsnokhelyettes azonban önkéntesek. Az egyesület legjellemzőbb tulajdonsága, hogy nagy számban vannak tagjaik között magasan képzett önkéntes tűzoltók, akik a nap bármely szakában bevethetőek a hivatásos tűzoltók mellett.

Kapcsolattartó: Siniša Jembrih, sinisa.jembrih@gmail.com

Honlap: http://www.vzgz.hr/

Mittetulundusühing Misso vabatahtlikud

A Mittetulundusühing Misso vabatahtlikud egy önkéntes tűzoltó egység Észtország déli részén – a Võru megyei Misso vidéki önkormányzatban. Misso határos Oroszországgal és Lettországgal is. Az önkéntes tűzoltó egység leginkább Võru megyében tevékenykedik, de esetenként szomszédos megyékben, sőt Lettországban is segít. A legfontosabb tevékenysége a tűzesetek megelőzése a faluban, de kialakult tűzesetek és egyéb katasztrófák esetén is segítséget nyújt a lakosságnak.

Az egység 22 tagból áll, akik valamennyien önkéntesek, ezért rendszeres fizetést nem kapnak munkájukért. Mivel Mittetulundusühing Misso vabatahtlikud önkéntes tűzoltóság, ezért tisztában van az önkéntes tűzoltókat érintő jogi szabályozással Észtországban, ahogy a szervezeti felépítéssel és finanszírozással is. A szervezet szorosan együttműködik a helyi önkormányzattal és államigazgatási szervekkel.

Honlap: https://www.facebook.com/misso.vabatahtlikud

Devetaki Plateau Egyesület

A DEVETAKI PLATEAU EGYESÜLET EGY nonprofit jogi személy, amely 2008-ban jött létre azzal a céllal, hogy elősegítse a régió fejlődését és javítsa az életminőséget. A szervezet összefogja a Devetaki Plateau 10 falujában élőket, akik három önkormányzathoz tartoznak - Sevlievo, Letnitsa and Lovech. A Devetaki Plateau Egyesület legfontosabb feladatai a következőek: a nemzeti, gazdasági és szociális erőforrások megőrzésére és fejlesztésére való törekvés, a lakosság képességének növelése a természeti erőforrások fenntartható kezelése területén, valamint a régió vonzóvá tétele turisztikai, szabadtéri rekreációs, életviteli és tanulási célokra. Az egyesület tagjai különféle háttérrel és foglalkozással rendelkeznek – gazdálkodók, kulturális személyiségek, fiatalok, helyi hatóságok, nyugdíjasok, civil szervezetek és vállalkozások. Mindannyian együtt dolgoznak azért, hogy hozzájáruljanak a régió fenntartható fejlesztéséhez. Az önkormányzatok az egyesület partnerei, akik támogatják a megvalósuló projekteket és kezdeményezéseket.

Honlap: www.devetakiplateau.org

INNOVA

Az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. azzal a céllal jött létre, hogy segítse a régió gazdaságfejlesztését, az innovációs kezdeményezések megvalósítását. Az utóbbi években az INNOVA mind megyei, mind regionális szinten aktív szerepet töltött be, szoros kapcsolatot tart fent a terület fontos szereplőivel, hidat épít köztük és a döntéshozók között országos szinten is. Az ügynökség és munkatársai széleskörű tapasztalattal rendelkeznek INTERREG, FP7 és Horizont 2020 pályázatok megvalósításában mint projekt partner, vezető partner és munkacsomag vezető. Az INNOVA aktív szerepet vállal innovációs közbeszerzésekben, és olyan FP7-es projektekben, amelyek PCP-t alkalmaznak (Smart@fire, IMAILE). A Smart@fire projekt célja egy innovatív, tűzoltók számára kifejlesztett védőruha megalkotása volt. A fentebb felsoroltakon kívül az INNOVA erőssége, hogy számos terület szakértőivel szoros kapcsolatot ápol.

Kapcsolattartó: Dorisz Tálas – talas.dorisz@innoregio.eu

Honlap: http://www.innoregio.eu/

Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnützige GmbH

A Wisamar egy nonprofit oktatási intézet a németországi Lipcsében. Főbb feladatai közé a szakmai, kulturális és felnőttoktatás tartozik. Wisamar a TÜV által akkreditált oktatási szervezet, aki az AZAV elvek alapján végzi tevékenységét (foglalkoztatási tevékenység a Szövetségi Foglalkoztatási Hivatal részére). A Wisamar integrációs kurzusokat is tart a Bevándorlási és Menekültügyi Iroda megbízásából. Főbb tevékenységi területei a következőek: Munkaerőpiac és szociális integráció, Továbbképzés, EU Mobilitás & Mobilitás Tanácsadás, valamint Európai uniós Projektek projekt irodája. Wisamar elkötelezett közös Európai oktatási tevékenységek megvalósításában, valamint a regionális fejlődés segítésében, amely tevékenységeket a Lipcse-Halle régió többi szereplőjével együtt valósítja meg.

Kapcsolattartó: Carola Dierich – carola.dierich@wisamar.de

Honlap: www.wisamar.de