Vabatahtlik päästmine kõigile

Paljud Euroopa riigid sõltuvad vabatahtlikest tuletõrjekomandodest, et vähendada reageerimise aega tulekahjude või muude intsidentide korral ja seega vähendada surmade ja vigastuste arvu. Vabatahtlikud on eriti olulised maapiirkondades, kuid kahjuks kahaneb vabatahtlikeks päästjateks soovijate arv. Projekti "FireVall" eesmärk on seega selle suundumuse vastu võitlemine heade tavade vahetamise kaudu vabatahtlike vahel kogu Euroopas. Hea tava ei keskendu mitte ainult värbamisstrateegiatele eri riikides, vaid ka vabatahtlike tuletõrjeüksuste korraldamisele ja rahastamisele.

Mõnedel riikidel nagu Saksamaa on vabatahtlikel brigaadidel juba pikad traditsioonid. Teistes riikides, nagu Bulgaaria, on vabatahtlike tuletõrjebrigaadide tähtsus viimastel aastatel kasvanud. Lisaks on vabatahtlike tuletõrjeüksuste korraldus igas riigis väga erinev. Seetõttu saavad partnerid üksteiselt palju õppida ja oma kogemusi jagada, mis suurendavad tehtava töö tulemuslikkust ja kvaliteeti. Partnerlus koosneb seitsmest partnerist kuuest riigist, kellel on oma riigi kohta ulatuslikud teadmised vabatahtlike tuletõrjujate väljaõppest, tuletõrjeüksuste organisatsioonist ja rahastamisest. Projekti korraldaval omavalitsusüksusel Kabelsketal on oma territooriumil 6 kohalikku vabatahtlikku tuletõrjebrigaadi, keda toetab teine Saksa partner Wisamar. Taani ja Horvaatia partnerid esindavad vabatahtlikke ja kutselisi tuletõrjebrigaade ning Eesti partner on vabatahtlik tuletõrjeüksus ise. Ungari ja Bulgaaria partnerid on piirkondliku arengut toetavad organisatsioonid ning teevad tihedat koostööd omavalitsustega ja nende vabatahtlike tuletõrje üksustega.

Kogemuste vahetuse käigus keskendutakse järgmistele asjakohastele küsimustele:

  • Kuidas vabatahtlikud tuletõrjebrigaadid omandavad uusi/ piisavalt liikmeid, neid motiveerivad ja hoiavad?
  • Milline on vabatahtlike tuletõrjeüksuste avalik arvamus ja tähtsus partnerriikides?
  • Millised on vabatahtlike tuletõrjeüksuste õiguslikud alused partnerriikides?
  • Kuidas vabatahtlikud tuletõrjeüksused korraldatud ja rahastatud?
  • Mis on hariduslik raamistik / treenimine / kvalifikatsioon vabatahtlikes tuletõrjebrigaadides?
Selle tulemusena head kogemused, mis vastavad eelnevatele küsimustele, kogutakse ja arutatakse viie riigi vahelistel kohtumistel. Pärast kohtumisi jagatakse asjakohaseid häid kogemusi vabatahtlike tuletõrjujate kohalike meeskondadega, et hinnata nende kasutatavust ja omaksvõtmist kohalikus kontekstis. Selle tagasiside põhjal võetakse häid tavasid kokku ja tõlgitakse partnerkeeltesse (DE, BG, DK, HU, HR ja EE) ning esitatakse kodulehel.

Projekti tulemused jäävad vabaks kasutamiseks ka pärast projekti lõppu. Projektiga mitteseotud riikidest pärit vabatahtlikud tuletõrjeühingud võivad ka olla huvitatud oma süsteemide või heade tavade kirjeldamisest projekti kodulehel. Lisaks, selle projekti käigus saadud teadmised võivad käivitada vabatahtlike tuletõrjeüksustevahelist uut koostööd ning võivad olla kasulikuks sisendiks ka teiste projektide jaoks.