Пожарникари доброволци за всички

С цел да се намали времето за реакция в случай на пожар или други злополуки и за ограничаване броя на загинали или ранени хора, много европейски страни разчитат на доброволните пожарни бригади. Те са от съществено значение в селските райони, но специално там броят на хората, които желаят да се включат доброволно в пожарните бригади за нещастие намалява. Целта на проекта "FireVall" е да се противодейства на тази тенденция чрез обмен на добри практики между доброволните противопожарни бригади в цяла Европа. Добрите практики не само ще се съсредоточат върху стратегиите за набиране на персонал в различните страни, но и върху организацията и финансирането на доброволни противопожарни бригади.

Някои страни като Германия имат дългогодишни традиции в доброволните пожарни бригади. В други страни като България, доброволните пожарни формирования стават все по-важни в последните години. В допълнение, организацията на доброволните пожарни бригади е много различна във всяка страна. Следователно, партньорите могат да научат много един от друг и опита им да повишат ефективността и качеството на извършената работа. Партньорството е съставено от 7 партньора от 6 държави, които имат богат опит в обучението на доброволни пожарникари и организацията и финансирането на доброволни противопожарни бригади в тяхната страна. Кандидатстващата община Кабелскетал има 6 местни доброволни пожарни бригади на тяхна територия и се подпомага от вторият немски партньор ВИСАМАР. Датските и хърватските партньори представляват противопожарни бригади с доброволни пожарникари, а естонският партньор е само по себе си доброволна пожарна бригада. Унгарските и българските партньори са организации, подпомагащи регионалното развитие и работещи в сътрудничество с общините и техните доброволни пожарни формирования.

Обменът ще се фокусира върху следните теми:

  • Как доброволните формирования привличат нови / достатъчно членове, как ги мотивират и задържат?
  • Какво е общественото възприемане и важността на доброволните бригади в страните партньори?
  • Какви са правните режими относно доброволните противопожарни формирования в страните партньори?
  • Как са организирани и финансирани доброволните пожарни бригади?
  • Какви са изискванията за обучение / тренировки / квалификация на доброволните бригади?
В резултат на това добри практики, отговарящи на горепосочените въпроси, ще бъдат събрани и обсъдени по време на 5 международни срещи. След срещите съответните добри практики се споделят с местните екипи на доброволни пожарникари, за да ги оценят по отношение на тяхната използваемост и адаптивност в местния контекст. Като се има предвид тази обратна връзка, добрите практики ще бъдат обобщени, преведени на езиците на партньорите (DE, BG, DK, HU, HR и EE) и представени на този уебсайт.

Резултатите от проекта ще останат свободни да се използват и след края на проекта. Доброволни пожарни бригади от страни, които не участват в проекта, биха могли да проявят интерес към описанието на своите системи или добри практики и на уебсайта на проекта. В допълнение, поуките, извлечени по време на този проект, могат да задействат ново сътрудничество между доброволните пожарни бригади и могат да бъдат полезни за други проекти.