Önkéntes Tűzoltóság Mindenkinek

Sok európai országban annak érdekében, hogy csökkentsék a tűzesetek riasztásainak válaszidejét ezáltal csökkentve a sérültek és halálesetek számát, önkéntes tűzoltóegységek segítségét kérik. Ennek különösen a vidéki területeken van jelentősége, de sajnálatos módon pont ezeken a helyeken egyre kevesebben hajlandóak önkéntes tűzoltóegységekhez csatlakozni. A „FireVall” projekt célja ennek a trendnek a megállítása és megfordítása jó gyakorlatok átadásával Európa szerte. A jó gyakorlatok a toborzási stratégiák mellett kitérnek majd az önkéntes tűzoltó egységek szervezeti és gazdálkodási kérdéseire, módszereire is.

Néhány országban (pl. Németországban) hosszú hagyománya van az önkéntes tűzoltóságoknak. Más országokban (pl. Bulgáriában) az önkéntes tűzoltó egységek az utóbbi években kaptak nagyobb jelentőséget. Emellett az önkéntes tűzoltó egységek szervezeti felépítésében is nagy különbségek vannak az országok között. Ezért a projektpartnerek sokat tanulhatnak egymástól és tapasztalataikkal segítik az elvégzett munka színvonalának és hatékonyságának javítását. A partnerség 7 partnerből áll, akik 6 országból vesznek részt a projekt megvalósításában. A projekt partnerek széles ismeretekkel rendelkeznek a hazájukban működő önkéntes tűzoltók képzéséről, a tűzoltó egységek szervezeti felépítéséről, valamint az egységek finanszírozásáról. A pályázó Kablesketal Önkormányzatának területén 6 önkéntes tűzoltó egység működik, és az önkormányzat a projekt végrehajtása során a másik német partner, Wisamar segítségével látja el projektvezető feladatait. A dán és horvát partner önkéntes tűzoltó egységként önkéntes tűzoltókat képvisel, ahogy az észt szervezet is önkéntes tűzoltóságként működik. A magyar és bolgár projekt partner regionális fejlesztési folyamatokat támogató szervezetek, akik szorosan együttműködnek a helyi önkormányzatokkal, valamint a területükön működő önkéntes tűzoltóságokkal.

A jó gyakorlatok cseréje a következő kérdésekre fog összpontosítani:

  • Hogyan szereznek az önkéntes tűzoltó egységek új tagokat, hogyan motiválják és tartják meg őket?
  • Hogyan ítéli meg a közvélemény az önkéntes tűzoltóságok szerepét az egyes országokban?
  • Milyen törvényi szabályozások vonatkoznak az önkéntes tűzoltóságokra a partner országokban?
  • Milyen az önkéntes tűzoltóságok szervezeti felépítése és finanszírozása?
  • Milyenek az oktatási/képzési feltételek az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozóan?
A projekt eredményeképpen a fenti kérdésekre adott válaszok, mint jó gyakorlatok kerülnek összegyűjtésre és megvitatásra 5 nemzetközi projekttalálkozón. A találkozók után a releváns jó gyakorlatokat minden projekt partner megosztja a helyi önkéntes tűzoltó egységekkel, akik értékelik aszerint, mennyire használhatóak és mennyire tudják a helyi gyakorlatba beépíteni. Figyelembe véve az önkéntes tűzoltóságok véleményét, a jó gyakorlatokat összefoglaló anyag minden projekt partner nyelvén (DE, BG, DK, HU, HR és EE) összeállításra kerül és a projekt honlapján is elérhető lesz.

A projekt eredményeképpen létrejövő anyagok használata a projekt vége után is ingyenes lesz. Olyan önkéntes tűzoltóságok is lehetőséget kapnak majd a bemutatkozásra, amelyek országaiból nincs szervezet a projekt partnerek között. Továbbá a projekt tapasztalatai alapján jövőbeli együttműködések is létrejöhetnek önkéntes tűzoltóságok között, illetve az eredmények inputként is szolgálhatnak későbbi projektek megvalósításához.