Frivillig brandbekæmpelse for alle

Mange europæiske lande er afhængige af frivillige brandvæsener for at reducere responstiden i tilfælde af brand eller andre hændelser, og dermed mindske antallet af dødsfald og personskader. De er særligt vigtige i landlige områder, men lige præcis der er antallet af personer, der vil være frivillige i brandvæsenet, desværre faldende. Formålet med ”FireVall”-projektet er derfor at imødegå denne trend ved at udveksle gode erfaringer blandt frivillige brandvæsener på tværs af Europa. Erfaringsudvekslingen vil ikke kun fokusere på strategier for hvervning i de forskellige lande, men også på organiseringen og finansieringen af frivillige brandvæsener.

Nogle lande, såsom Tyskland, har en mangeårig tradition med frivillige brandvæsener. I andre lande, såsom Bulgarien, er frivillige brandvæsener blevet mere vigtige inden for de sidste år. Yderligere er organiseringen af frivillige brandvæsener meget forskellig fra land til land. Derfor kan partnerne lære meget fra hinanden og deres erfaringer, hvilket øger effektiviteten og kvaliteten af arbejdet. Partnerskabet er sammensat af 7 partnere fra 6 forskellige land, som har dybdegående kendskab til træningen af frivillige brandfolk samt organiseringen og finansieringen af frivillige brandvæsener i deres land. Ansøgeren, Kabelsketal Kommune, har 6 lokale frivillige brandvæsener i deres område og er støttet op af den anden tyske partner, Wisamar. De danske og kroatiske partnere repræsenterer brandvæsener med frivillige brandfolk, og den estiske partner er selv et frivilligt brandvæsen. De ungarske og de bulgarske partnere er organisationer, der støtter den regionale udvikling, og som samarbejder meget tæt med kommunerne og deres frivillige brandvæsener.

Erfaringsudvekslingen vil fokusere på følgende relevante spørgsmål:

  • Hvordan får frivillige brandvæsener erhvervet nye/nok medlemmer, motiveret og fastholdt dem?
  • Hvad er den offentlige opfattelse og vigtigheden af frivillige brandvæsener i partnernes lande?
  • Hvad er de lovmæssige bestemmelser i forhold til frivillige brandvæsener i partnernes lande?
  • Hvordan er frivillige brandvæsener organiseret og finansieret?
  • Hvad er den uddannelsesmæssige ramme/træning/kvalifikation bag frivillige brandvæsener?
Som resultat vil de gode erfaringer, som svar på de ovenstående spørgsmål, blive samlet og diskuteret i løbet af 5 tværnationale møder. Efter møderne vil de relevante gode erfaringer blive delt med de lokale grupper af frivillige brandfolk for at evaluere dem i forhold til deres brugbarhed og tilpasningsmulighed til lokale forhold. Baseret på denne tilbagemelding vil de gode erfaringer blive sammenfattet, oversat til partnernes sprog (DE, BG, DK, HU, HR og EE) og præsenteret på denne hjemmeside.

Projektets resultater vil forblive frit tilgængelige, også efter projektet er sluttet. Frivillige brandvæsener, fra lande som ikke er involveret i projektet, kan også have interesse i beskrive deres system eller gode erfaringer på projektets hjemmeside. Desuden kan erfaringer fra dette projekt udløse nye samarbejder mellem frivillige brandvæsener, og de kan også være brugbar viden for andre projekter.