4. nyhedsbrev

Du kan downloade nyhedsbrevet her:

4. nyhedsbrev I FireVall projektet


5. tværnationale møde

Det femte - og desværre sidste - tværnationale møde i FireVall-projektet fandt sted i Sevlievo, Bulgarien den 10. og 11. juli 2019. Normalt har møderne foregået i civilt tøj, men særligt for dette møde, var uniformerne medbragt, og der kunne derforblive taget et gruppebillede i uniform.

Dette møde blev brugt til at opsummere de forskellige emner, projektet dækker. Den endelige rapportering, herunder økonomi, evaluering og eksponering, blev ligeledes drøftet. I partnerskabet et fælles ønske om at fortsætte samarbejde, hvorfor der blev drøftet nye ideer til projekter.

En del af programmet var besøg ved det frivillige brandvæsen i Letnitsa og den professionelle brandstation i Sevlievo. Besøgene gav alle partnere en dybere indsigt i de bulgarske realiteter. I Letnitsa havde partnerne også muligheden for at diskutere det bulgarske brandmandsystem med borgmesteren og den regionale brandchef. Vi er meget taknemmelige for at vores bulgarske partner ville være vært og samtidig arrangere et så stort møde.


3. nyhedsbrev

Du kan downloade nyhedsbrevet her:

3. nyhedsbrev for Firevall


4. tværnationale møde

Den 27. og 28. februar 2019 mødtes projektpartnerne for fjerde gang. Denne gang fandt mødet sted i Misso, Estland, tæt på grænserne til Letland og Rusland.

Uddannelse og træning af frivillige brandfolk i partnerlandene var de vigtigste emner, der blev drøftet på dette møde. Det blev tydeliggjort, at grunduddannelsens varighed varierer meget fra land til land. Afhængig af denne grundlæggende uddannelse er de opgaver frivillige brandfolk løser forskellige.

Under mødet havde projektpartnerne også mulighed for at besøge Rõuge frivillig brandstation og Võru professionel brandstation, hvor de fik en orientering om aktiviteter, værktøjer og køretøjer fra disse stationer i Estland. I Rõuge blev deltagere mødt af en repræsentant for kommunen og parlamentsmedlem for regionen. En stor tak til vores estiske partner for at få os til at føle os velkomne og varme i den kolde og snefulde vinter.


3. tværnationale møde

Det tredje tværnationale møde blev afholdt i Frederikssund, Danmark den 12. til 13. september 2018.

Temaet for dette møde var organisation, finansiering og lovbestemmelser vedrørende frivillige brandvæsener i partnerlandene. Partnerne præsenterede deres systemer i detaljer og diskuterede fordele og ulemper. På den måde udvekslede parterne ideer om, hvad der kunne ændres i deres lokale forhold for at forbedre systemet.

Vi havde chancen for at besøge to frivillige stationer samt en station med deltidsbrandfolk. Da en af opgaverne for frivillige brandfolk i Danmark er at forpleje det indsatte mandskab under lange operationer, ønskede de at vise os deres evner og forberedte en meget god middag til os. Vi vil gerne takke den danske partner for den varme velkomst og den perfekte tilrettelæggelse af mødet.


2. nyhedsbrev

Du kan downloade nyhedsbrevet her:

2. nyhedsbrev for Firevall


2. møde

Projektets andet tværnationale møde, blev holdt i Zagreb, Kroatien den 21. og 22. marts 2018.

Efter en varm velkomst af brandvæsenets maskot, blev de forskellige medlemslandes strategier for rekruttering diskuteret. Nogle beredskaber benytter sig af børns fascination og drøm om at blive brandmand, mens man i andre lande giver brandfolkene særlige fordele. Dette er også med til at fastholde brandfolkene. De forskellige landes strategier vil snarest være tilgængelige på hjemmesiden.

Der var også lejlighed til at besøge flere frivillige beredskaber. Vi fik bl.a. mulighed for at se træningen hos et juniorbandkorps. Tusind tak til vores kroatiske partnere for værtskab samt planlægningen og gennemførelsen af et godt møde.


Information om projektet

Du kan frit downloade materialet her og vi vil sætte stor pris på, hvis Du vil hjælpe med at udbrede kendskabet til projektet.

Plakat
Folder
Nyhedsbrev nr. 1
Kick-off møde

Vi var meget glade for at byde alle vores projektpartnere velkomne til vores første projektmøde 23. og 24. november 2017 i Kabelsketal, Tyskland.

I løbet af mødet gav partnerne hinanden et overblik over frivillige brandvæsener i deres land. Da der er stor forskel på hvor mange frivillige man har, hvad de må og hvem der kan blive frivillig, medførte det nogle meget interessante diskussioner og erfaringsudveksling.

For at få et mere praktisk indblik i frivillige brandvæsener i Tyskland, besøgte vi det frivillige brandvæsen i Osmünde og Zwintschöna. Derudover blev der på kick-off mødet også afklaret styringsmæssige spørgsmål samt formidlingsaktiviteter og evalueringen.