4-ти бюлетин

Можете да свалите бюлетините от тук:

4-ти бюлетин на проекта FireVall


Пета международна среща

Петата – и за съжаление последна – международна среща по проект FireVall се състоя в Севлиево, България на 10 и 11 юли 2019 г. Специално по този повод пожарникарите доброволци, участващи в срещата, донесоха своите униформи, за да ги сравнят и да направят красива групова снимка.

По време на тази среща партньорите обобщиха различните обсъждани теми по време на проекта и си припомниха осъществените дейности. Наред с това бяха обсъдени въпроси за финансирането, отчетността, оценката и разпространение резултатите от проекта. Партньорите са нетърпеливи да продължат съвместни дейности в бъдеще, затова срещата завърши със събиране на нови идеи.

Посещенията в центъра на доброволното формирование в община Летница и професионалната пожарна в община Севлиево също бяха част от програмата и дадоха на всички участници по-дълбок поглед към реалностите в България. В Летница участниците имаха възможност да обсъдят системата за противопожарна защита в България с кмета и представители на пожарната от Ловеч. Много благодарим на нашите български партньори за гостоприемството и организирането на тази толкова интересна среща.


Трети бюлетин

Можете да свалите бюлетините от тук:

Трети бюлетин на проекта FireVall


4-та Международна среща

На 27 и 28 февруари 2019 партньорите по проекта се срещнаха за четвърти пореден път. Този път срещата беше в Миссо, Естония, близо до границите с Латвия и Русия.

Основните теми, дискутирани на срещата , бяха подготовката и обучението на доброволците в страните партньори. Стана ясно, че продължителността на основното обучение и подготовка е много различна във всяка от страните. В зависимост от това първоначално обучение и задачите, възлагани на доброволците, са различни във всяка страна.

По време на срещата партньорите по проекта имаха възможност да посетят станцията на доброволците в Рюге и професионалната пожарна станция във Вьору, за да получат информация за дейностите, оборудването и превозните средства на тези центрове в Естония. В Рюге участниците бяха поздравени от представител на общината и член на парламента, представляващ региона. Много благодарим на нашите естонски домакини, че ни показаха тяхното топло гостоприемство в студената и снежна зима.


Трета международна среща

За третата международна среща по проекта този път партньорите се срещнаха във Фредерикзунд, Дания, на 12 и 13 септември 2018 г.

Темата на срещата беше организация, финансиране и правна регулация на доброволните пожарни бригади в страните партньори. Партньорите представиха подробно техните системи и обсъждаха позитивите и проблемите. По този начин партньорите обмениха идеи какво може да се промени в техните местни условия, за да се подобри системата.

Имахме възможност да посетим две станции на доброволци, както и една станция на частично заети пожарникари. Тъй като една от задачите на доброволните пожарникари в Дания е да подпомагат екипите при по-продължителни операции, те искаха да ни покажат своите умения и ни приготвиха хубава вечеря. Искаме да благодарим на датските партньори за топлото гостоприемство и перфектната организация на срещата.


Втори бюлетин

You can download the newsletter here:

Втори бюлетин на проекта FireVall


Втора международна среща

Втората международна среща по проекта FireVall се проведе на 21 и 21 март 2018 в Загреб, Хърватия.

След топло посрещане от талисмана на Асоциацията на Пожарникарите в Загреб ние обсъждахме стратегиите на различните страни партньори в проекта FireVall за набиране на нови членове на доброволните формирования. Някои формирования се опират на работата с деца и техния интерес да станат пожарникари. В други страни доброволците получават привилегии за дейността си. Това също помага за задържане на доброволците. Скоро ще може да прочетете повече за различните стратегии на този уебсайт.

Ние посетихме различни доброволни бригади и наблюдавахме тренировка на групи деца и младежи. Благодарим много на нашите хърватски партньори за гостоприемството и организацията на тази прекрасна среща.


Материалите за разпространение са готови

Можете да свалите тук материали, за да ни помогнете за разпространяване на информацията за проекта.

Плакат за проекта FireVall
Брошура за проекта FireVall
Бюлетин № 1 за проекта FireVall
Стартова среща

Много се радваме, че сме домакини на първата среща по проекта на 23 и 24 ноември 2017 г. в Кабелскетал, Германия.

По време на срещата партньорите направиха общ преглед на доброволните формирования в своите страни. Тъй като съществуват множество разлики по отношение броя на доброволците, в какви дейности могат да участват и кой може да бъде доброволец, възникнаха интересни дискусии и всички участници споделиха опита си.

За да се запознаят с практическата страна и дейностите на доброволните формирования в Германия, всички партньори посетиха базите на доброволните пожарните бригади в Осмюнде и Цвинчона. Освен това по време на стартова среща се изясниха въпросите за управлението на проекта, оценката на дейностите и разпространението на информация за изпълнението му.